320มม.5.8dBi ไฟเบอร์กลาสเสาอากาศ EU 868MHz US 915MHz กลางแจ้ง Omnidirectional Lora เสาอากาศสำหรับฮีเลียม Hotspot HNT Miner


320มม.5.8dBi ไฟเบอร์กลาสเสาอากาศ EU 868MHz US 915MHz กลางแจ้ง Omnidirectional Lora เสาอากาศสำหรับฮีเลียม Hotspot HNT Miner

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

[Best Offer] 320มม.5.8dBi ไฟเบอร์กลาสเสาอากาศ EU 868MHz US 915MHz กลางแจ้ง Omnidirectional Lora เสาอากาศสำหรับฮีเลียม Hotspot HNT Miner from the category "โทรศัพท์และโทรคมนาคม" with Product ID 1005003741867945 at Brkahpoker Shop


ส่วนลด : 30% off
Volume Retail Sales: 13 piece
Product Rating : 4.7
ราคาล่าสุด : 14.05Related products of 320มม.5.8dBi ไฟเบอร์กลาสเสาอากาศ EU 868MHz US 915MHz กลางแจ้ง Omnidirectional Lora เสาอากาศสำหรับฮีเลียม Hotspot HNT Miner